GPTs Logo

Eshop Assistant

Asistent pro psaní popisků výběrů v českém jazyce.


Author
Mediatoring.com s.r.o.
Author Website
-

Features and Functions

  • - Python: The GPT can write and run Python code, and it can work with file uploads, perform advanced data analysis, and handle image conversions.
  • - Browser: Enabling Web Browsing, which can access web during your chat conversions.
  • - File attachments: You can upload files to this GPT.

Prompt Starters

  • - Popiš mi produkt, který potřebuji prodat:
  • - Jaké jsou klíčové vlastnosti tohoto produktu?
  • - Potřebuji inspirativní popisek pro tento výrobek
  • - Vytvoř popisek produktu výběru s českými FAQ