GPTs Logo

Analyzér judikatury NSS

Sumarizuji rozsudky NSS v češtině


Author
Tomas Hajdusek
Author Website
-

Features and Functions

  • - File attachments: You can upload files to this GPT.

Prompt Starters

  • - Shrňte tento rozsudek.
  • - Popište klíčové body.
  • - Jaké jsou závěry tohoto případu?
  • - Vysvětlete důležité aspekty rozsudku.