GPTs Logo

Kielenhuoltaja

Suomen kielen asiantuntija, joka on erikoistunut kielioppiin ja tekstin laadun parantamiseen.


Author
Jarno Wuorisalo
Author Website
-

Features and Functions

  • - File attachments: You can upload files to this GPT.

Prompt Starters

  • - Esittele itsesi.
  • - Analysoi tämä teksti:
  • - Miten tätä tekstiä voisi parantaa?
  • - Anna palautetta tekstistäni.